360 SANAL TUR
E-Belediye
ANASAYFA » Duyurular » Belediye Dükkanları İhalesi
Belediye Dükkanları İhalesi

İLAN

ALTINYAYLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

1-Belediyemizce aşağıda nitelikleri belirtilen yerler  10/10/2023 Salı günü saat 10.00’da yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

2-Kiraya verilecek taşınmaz malların:

Kahve/Çay Bahçesi/Kıraathane

 

Sıra

 

İşyerlerinin Mevkii

İşin Nevi/Niteliği

 

Parsel

 

M2

Kira Süresi

M2 Birim Değeri(TL)

Aylık Kira Bedeli

 

Muhammen Bedeli

 

Geçici

Teminat

1

Cumhuriyet Mey.1/F

İşyeri-Kıraathane

2483

63

53 Ay

35,00 TL

2.205,00

26.460,00

793,80

2

Cumhuriyet Mey.16/B

İş yeri

5700

137

53 Ay

35,00 TL

4.795,00

57.540,00

1.726,20

 

Cumhuriyet Meydanı Eski Belediye Binası Dükkanları

 

Sıra

 

İşyerlerinin Mevkii

İşin Nevi/Niteliği

 

Parsel

 

M2

Kira Süresi

M2 Birim Değeri(TL)

Aylık Kira Bedeli

 

Muhammen Bedeli

 

Geçici

Teminat

3

Cumhuriyet Mey.1/E

İşyeri

2483

171

29 Ay

30,00 TL

2.736,00

32.832,00

984,96

4

Cumhuriyet Mey.1/H

İş yeri

2483

16

29 Ay

30,00 TL

480,00

5.760,00

172,80

5

Cumhuriyet Mey.1/1

İş yeri

2483

26

29 Ay

30,00 TL

780,00

9.360,00

280,80

 

Cumhuriyet Meydanı Belediye Dükkanları

 

Sıra

 

İşyerlerinin Mevkii

İşin Nevi/Niteliği

 

Parsel

 

M2

Kira Süresi

M2 Birim Değeri(TL)

Aylık Kira Bedeli

 

Muhammen Bedeli

 

Geçici

Teminat

6

Taş.Mah.Cum.Mey.14/C

İş yeri

5699

18

29 Ay

30,00 TL

540,00

6.480,00

194,40

 

Sanayi Mevkii Belediye Dükkanları

 

Sıra

 

İşyerlerinin Mevkii

İşin Nevi/Niteliği

 

Parsel

 

M2

Kira Süresi

M2 Birim Değeri(TL)

Aylık Kira Bedeli

 

Muhammen Bedeli

 

Geçici

Teminat

7

Hey.Mah.SanayiSok.2/D

İş yeri

5524

35

29 Ay

11,00 TL

385,00

4.620,00

138,60

8

Hey.Mah.Sanayi Sok2/F

İş yeri

5524

35

29 Ay

11,00 TL

385,00

4.620,00

138,60

9

Hey.Mah.Sanayi Sok.2/L

İş yeri

5524

35

29 Ay

11,00 TL

385,00

4.620,00

138,60

           3-İhale, Belediyemizce 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi gereğince Açık teklif usulü ile Encümen (Komisyon) huzurunda Belediye Çok Amaçlı Kültür Salonunda yapılacaktır.

           4-İhale ile ilgili şartnameler  mesai saatleri içinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü bürosunda bedelsiz olarak görülebilir.

              5-Aşağıda belirtilen belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak Belediye Başkanlığına getirilmesi;

          a.   Özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

          b.  Tüzel Kişi iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair Noter onaylı imza sirkülerin aslı veya sureti,

          c.   Özel Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus Müd.)

         d.  Özel Kişinin Kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve yetkilisinin nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye kira borcu olmadığına dair belge (eş,anne,baba,çoçuk) (Belediye Tahsilat Servisi )

 

                3-Daha önce Belediyemizce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu ya da her hangi bir ihale kanununa göre cezalı ve borçlu olanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri takdirde geçici teminatları irat kaydedilir. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise bozularak kesin teminatı irat (Gelir ) kaydolunur.

                     Bu yasaklara uymayanlar hiçbir hak iddia edemez.

İsteklilerin geçici teminat makbuzlarını,ikametgah belgelerini, Belediyeden geçmiş dönem kira borcu bulunmadığına dair belgeyi, nüfus cüzdanı fotokopilerini ihale saatinden önce Encümen (Komisyona) vermek zorundadır. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

  4- Cumhuriyet Meydanı Eski Belediye Binası Dükkanları, Cumhuriyet Meydanı Belediye Dükkanları ve Sanayi Mevkiinde 7 adet işyerinin  kira süresi 29 ay olup başlangıç tarihi 01.11.2023, bitiş tarihi 30.04.2026’ dır. Cumhuriyet Meydanı ve Taşyaka Mahallesi Cumhuriyet Meydanı alanında bulunan Kahve/Çay Bahçesi/Kıraathane, 2 adet işyerinin kira süresi 53 ay olup, başlangıç tarihi 01.11.2023, bitiş tarihi 30.04.2028’dir.              

5-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Encümenin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

             6-Gerektiğinde ihtilafların hal mercii icra daireleri ve mahkemelerdir. 22.09.2023   

İLANEN DUYRULUR


Tüm Duyurular için tıklayınız »
Altınyayla Belediyesi Resmi Web Sitesi. Tüm Hakları Saklıdır
Üzeyir EKİNCİ
2014 © Haşem Web Tasarım