360 SANAL TUR
E-Belediye
ANASAYFA » Duyurular » İhale İlanımız
İhale İlanımız

İLAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1-Belediyemizce aşağıda nitelikleri belirtilen yerler 13/06/2024 Perşembe günü saat 10.00’da yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

2-Kiraya verilecek taşınmaz malların:

Heybeli Mahallesi Çevreyolu Caddesi Belediye Ardiye Dükkanları


Sıra

İşyerlerinin Mevkii

İşin

Nevi/Niteliği

Parsel

M2

Kira Süresi

M2 Birim Değeri(TL)

Aylık Kira Bedeli

Muhamm en Bedeli

Geçici Teminat

1

HeybeliMah.Çevreyolu

Cad. No:4

İşyeri

1838

106

6Ay

47,00TL

4.982,00TL

29.892,00TL

896,76 TL

2

HeybeliMah.Çevreyolu

Cad. No:4A

İşyeri

1838

106

6Ay

47,00TL

4.982,00TL

29.892,00TL

896,76 TL

3

HeybeliMah.Çevreyolu

Cad. No:4B

İşyeri

1838

106

6Ay

47,00TL

4.982,00TL

29.892,00TL

896,76 TL

4

HeybeliMah.Çevreyolu

Cad. No:4C

İşyeri

1838

106

6Ay

47,00TL

4.982,00TL

29.892,00TL

896,76 TL

5

HeybeliMah.Çevreyolu

Cad. No:4D

İşyeri

1838

106

6Ay

47,00TL

4.982,00TL

29.892,00TL

896,76 TL

6

HeybeliMah.Çevreyolu

Cad. No:4E

İşyeri

1838

106

6Ay

47,00TL

4.982,00TL

29.892,00TL

896,76 TL3-İhale, Belediyemizce 2886 Sayılı Yasanın 51/a maddesi gereğince Pazarlırk usulü ile Encümen (Komisyon) huzurunda Belediye Çok Amaçlı Kültür Salonunda yapılacaktır.

4-İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri içinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü bürosunda bedelsiz olarak görülebilir.

5-Aşağıda belirtilen belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak Belediye Başkanlığına getirilmesi;

a.Özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

b.Tüzel Kişi iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair Noter onaylı imza sirkülerin aslı veya sureti,

c.Özel Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus Müd.)

d.Özel Kişinin Kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve yetkilisinin nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye kira borcu olmadığına dair belge (eş,anne,baba,çoçuk) (Belediye Tahsilat Servisi )


6-Daha önce Belediyemizce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu ya da her hangi bir ihale kanununa göre cezalı ve borçlu olanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri takdirde geçici teminatları irat kaydedilir. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise bozularak kesin teminatı irat (Gelir ) kaydolunur.
Bu yasaklara uymayanlar hiçbir hak iddia edemez.
İsteklilerin geçici teminat makbuzlarını,ikametgah belgelerini, Belediyeden geçmiş dönem kira borcu bulunmadığına dair belgeyi, nüfus cüzdanı fotokopilerini ihale saatinden önce Encümen (Komisyona) vermek zorundadır. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

7-Heybeli Mahallesi Çevreyolu Caddesin No:4’te bulunan 6 adet Belediye Ardiye Dükkanlarının kira süresi 6 ay olup başlangıç tarihi 01.07.2024, bitiş tarihi 31.12.2024’ dür.

8-Kira ücretleri şartnamede belirtildiği şekilde ödenecektir.

9-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Encümenin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

10-Gerektiğinde ihtilafların hal mercii icra daireleri ve mahkemelerdir.

28.05.2024

İLANEN DUYRULURTüm Duyurular için tıklayınız »
Altınyayla Belediyesi Resmi Web Sitesi. Tüm Hakları Saklıdır
Üzeyir EKİNCİ
2014 © Haşem Web Tasarım